Одјељења

Списак одјељења школске 2017/2018.

Разред

Одјељење

Смјер

Име и презиме одјељенског старјешине

I

1

општи

Слободанка Граонић

I

2

општи

Дубравка Живковић

II

1

општи

Јадранка Бера

II

2

општи

Драган Чубра

II

3

друштвено-језички

Амела Сафић-Шабић

III

1

општи

Нада Баић

III

2

општи

Маријана Адамовић

III

3

рачун.-информатички

Сања Кондић

IV

1

општи

Бранка Јеремић

IV

2

општи

Мира Тубин

IV

3

општи

Марина Мајсторовић

IV

4

рачун.-информатички

Џенана Мешић