Директор гимназије "Петар Кочић" је Зоран Марић, професор физичког васпитања. На мјесту директора школе је од 26. августа 2013. године.

Велики број људи сматра да је посао директора ипак за нијансу лакши од посла професора. Међутим, директор Зоран Марић нас је разувјерио.

Разлике између једног и другог радног мјеста постоје у погледу сложености посла, одговорности и обавеза. Сваки посао има своју форму на коју човјек мора да се навикне, што не значи да треба радити рутински и формално. Иако постоје многе организационе и техничке разлике, суштински оба посла у средишту имају ученике и њихово образовање.

Директор школе задужен је за планирање и програмирање рада (утврђује задужења и распоред сати, пружа помоћ наставницима), за надзорни и педагошко-инструктивни рад (рад на питању дисциплине, посјета часовима и сарадња са родитељима ученика), за сарадњу са стручном службом као и са државним органима.