Школска библиотека Гимназије „Петар Кочић“ ради у пријеподневној смјени. 

Књиге су распоређене по алфабетском и стручном каталогу и уредно се води библиотечка евиденција и статистика. Тренутно стање књижевног фонда је 6500 књига.

 Марина Ћулибрк, библиотекар

У току свог радног времена библиотекар редовно помаже ученицима при избору стручне литературе, даје упутства за писање одређених реферата и семинарских радова.

План рада библиотекара:

-     припремање и формирање електронских каталога

-     слагање библиотечког фонда

-    рад на прикупљању нових наслова (лектира и уџбеника)

-    евиденција набављених књига

-    одлазак на сајмове и изложбе

-   представљање нових и значајних наслова наставницима и ученицима

-    припрема пригодних изложби књига

-     сарадња са другим школама и матичном библиотеком

-     просторно уређење библиотеке

-     припремање и одржавање културних активности.