Редни број

Име и презиме

Функција/предмет/радно мјесто

1.

Слободанка Граонић

професор српског језика и књижевности

2.

Марина Тута

професор српског језика и књижевности

3.

Бранка Васић

професор српског језика и књижевности

4.

Бранка Јеремић

професор енглеског језика

5.

Сања Кондић

професор енглеског језика

6.

Амела Сафић-Шабић

професор њемачког језика

7.

Џенана Мешић

професор њемачког језика

8.

Дубравка Живковић

професор латинског језика и историје

9.

Дајана Кукавица

професор психологије

10.

Јадранка Бера

професор филозофије и демократије

11.

Нада Баић

професор историје

12.

Николина Вуковић

професор географије

13.

Радмила Јапунџа

професор географије

14.

Марина Мајсторовић

професор биологије

15.

Сњежана Гојић

професор биологије

16.

Снежана Кењало

професор хемије

17.

Бранко Љепоја

професор физике

18.

Мира Тубин

професор математике

19.

Маријана Адамовић

професор математике

20.

Рајко Мајсторовић

професор математике

21.

Слободан Бјељац

професор рачунарства и информатике

22.

Драган Чубра

професор физичког васпитања

23.

Љубиша Дрљача

професор физичког васпитања

24.

Мирослав Дрљача

професор ликовне културе

25.

Горан Вулета

професор музичке културе

26.

Милан Васић

професор рачунарства и информатике

27.

Саша Милић

професор рачунарства и информатике

28.

Жарко Ћопић

професор физике

29.

Слободанка Недимовић

професор руског језика

30.

Весна Марин Грбић

професор географије