Ученици II3 одјељења друштвено-језички смјер активно учествују у раду латинске секције. 

На часовима се обрађују текстови везани за римску културу, цивилизацију, књижевност. Током септембра обрађивани су текстови везани за легенду о оснивању града Рима; Ученици су израдили и пано. Ученици II3 учествовали су на Данима отворених врата у Гимназији у мају ове године и представили рад своје групе.