Допунска настава организује се уз редовну наставу за ученике који у редовној настави теже савладавају градиво прописано наставним планом и програмом. Циљ допунске наставе је да надокнади губитке у знању или вјештинама, те тако оспособи ученике за успјешно праћење редовне наставе.

Овакав вид наставе потребан је ученицима који немају потребно самопоуздање или нису довољно мотивисани за рад. Организује се према потреби (најчешће једном седмично), а колико ће трајати и који ученици ће бити укључени варира у току школске године. Ученик може бити укључен у допунску наставу једнократно, кроз дужи временски период или повремено.

Ове школске године изводе се  допунске наставе из сљедећих наставних предмета:

 

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТ

ВРИЈЕМЕ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВОДИТЕЉ

Енглески језик

Уторак 7. час

Сања Кондић

Њемачки језик

Четвртак 7. час

Џенана Мешић

Математика

Четвртак 7. час

Мира Тубин

 

Циљ допунских настава из страних језика јесте да се ученици оспособе за адекватну комуникацију у неким будућим комуникацијским ситуацијама, те да им се омогући што боље разумијевање прочитаног. Овладавањем страним језицима ученици развијају своју вјештину говорења и писања, те развијају своје читалачке интересе и своју читалачку културу.

 Циљ допунске наставе из математике јесте да се побољшају елементарна знања и вјештина из овог наставног предмета, да се усвоје основе математичке писмености и развију способности рјешавања математичких проблема.

Допунске наставе се реализују током цијеле школске године, а редовито праћење рада и напредовања ученика доприноси побољшању коначне оцјене.